niedziela, 29 maja 2016

czwartek, 26 maja 2016

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Rola Eucharystii i jej znaczenie w życiu chrześcijanina. (Łk 9, 11b-17)
Pamięć ofiary krzyża uobecnia się w Najświętszej Eucharystii.
Została dana człowiekowi jako pokarm w drodze do królestwa.
W procesjach wyrażamy wiarę w Jezusa obecnego w Kościele.
W pielgrzymce ziemskiej do Boga nie jesteśmy sami.
Jest z nami Chrystus, obecny pod postaciami chleba i wina.środa, 25 maja 2016

Dekoracja I Komunijna w Rudniku.Rola Eucharystii i jej znaczenie w życiu chrześcijanina. ( Łk 9, 11 b -17)
Pamięć ofiary krzyża uobecnia się w Najświętszej Eucharystii.
Została dana człowiekowi jako pokarm w drodze do królestwa.
W procesjach wyrażamy wiarę w Jezusa obecnego w Kościele.
W pielgrzymce ziemskiej do Boga nie jesteśmy sami.
Jest z nami Chrystus, obecny pod postaciami chleba i wina.niedziela, 22 maja 2016

Odpust Najświętszej Trójcy w Turobinie - 22.05.2016 r.


Mszę świętą odpustową odprawił ks. Wincenty Cap

czwartek, 19 maja 2016

Wizytacja ks. bp Mariusza Leszczyńskiego w Płoskiem.


Dnia 15.05.2016 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna
w parafii św. Jacka w Płoskiem.

poniedziałek, 16 maja 2016

Poświęcenie organów w kaplicy w Wierzbicy.W dniu 15.05. 2016 r. poświęcone zostały nowe organy.
Bóg zapłać sponsorowi za tak hojny dar.

Od Maryi możemy się uczyć jak być dobrym człowiekiem. (Łk 1, 26-38)
Zapraszając Jezusa do naszego życia, otwieramy sobie szczęście kochania na „serio”.
Jezus nie przeszkadza w miłości.
Pustymi stągwiami nikogo nie napoimy, nie ugasimy pragnienia.
Jeśli stągwie są puste, wyschnie także miłość, szczęście kochania.
Napełnijcie wasze stągwie poszanowaniem człowieka, umiejętnością przebaczenia.
Wasze serce napełnijcie zdolnością wyrzeczenia, umiejętnością dania jałmużny.

czwartek, 12 maja 2016

Panie, jesteśmy dziełem rąk Twoich.
Ani oko nie widziało, ani ucho  nie słyszało,
 ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują. wtorek, 10 maja 2016

Odpust ku czci św. Stanisława w Czernięcinie - 08.05.2016r.
Św. Stanisław, biskup i męczennik, główny Patron Polski. (J 10, 11-15)
Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski.
Jest jednym z głównych patronów Polski obok: Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha.
Jest to rocznica dziękczynienia Polaków za jego kanonizację.
Śmierć miała miejsce 11 kwietnia 1079 roku.
O tego patrona możemy uczyć się troski o sporawy Kościoła i narodu.
Do tego wzywał nas święty Jan Paweł II.
W czytaniach dzisiejszych św. Paweł przestrzega przed „wilkami drapieżnymi”, które będą niszczyć stada.
Chrystus w Ewangelii mówi o dobrym pasterzu, który oddaje życie za owce.
Patron dzisiejszy głosił Chrystusa, nastawał w porę i nie w porę, wykazywał błąd, pouczał, podnosił na duchu z całą cierpliwością.
Napominał nawet króla i możnowładców, by nie schodzili z drogi uczniów Jezusa.
Św. Jan Paweł II w kazaniu na Jasnej Górze, 3 mają 1977 roku powiedział: „ Tak samo jak św. Jan Chrzciciel, mówił on królowi po wielokroć razy: nie wolno ci. Nie dlatego, żeby nie szanował króla, tylko dlatego, że porządek moralny, sprawiedliwość społeczna, czystość obyczajów jest podstawą władzy”.
Św. Stanisławie pomagaj nam i wstawiaj się za nami grzesznikami.

wtorek, 3 maja 2016

Święto strażaków w kaplicy w Wierzbicy
Maryja jest Królową Polski. (J 19, 25-27)
Król Jan Kazimierz wypowiedział słowa: „ … za Patronkę moja i za królową państw moich obieram...”
Jan Ewangelista odnotował zdarzenie: ” Niewiasto oto syn twój … oto Matka twoja...”
345 lat temu człowiek imieniem Jan – król, wspominając wydarzenie z Kalwarii odezwał się do Maryi – Matki w imieniu narodu ukrzyżowanego najazdem Szwedów, by zechciała być Królową Polski.
Za przykładem Jana spod krzyża zaprosił Maryję do domu, którym jest Polska.
Jezus polecił nam Matkę Swoja w chwili Swojej niemocy, gdy tylko nieliczni stali pod krzyżem.
Synem Matki Boga zostaje się pod krzyżem.
Na szczycie Kalwarii bez żadnych wątpliwości spotkam Matkę Jezusa.
Gdy przed oczami wyrasta krzyż, wówczas możemy spotkać Matkę Jezusa wiernie wypełniającą zostawiony Jej testament.
Maryja jest wierną Synowi.
Pozostaje wierna synom przekazanym w osobie Apostoła Jana.
Ps. Święto strażaków w Wierzbicy 03.05.2016 r.