czwartek, 28 kwietnia 2016

Dzień budzący śpiewem o świcie, to skarb bezcenny co daje Ci życie…
Ptaki to są takie cudaki,
mają pióra, dzioby, szpony,
mają czasem brzuch zielony,
mają oczka bystre, czarne,
i śpiewają czasem ładnie.

A ja lubię te cudaki, wróble,
kosy, wilgi, szpaki.
to świat byłby niedoskonały,
gdyby ptaszki nie ćwierkały.wtorek, 26 kwietnia 2016

Odpust św. Marka Ew. w Rudniku - 25.04.2016 r.


Mszę św. odpustową odprawił Kanclerz - ks. dr. Krzysztof  Kwiatkowski.


Kościół obchodzi dziś święto św. Marka – Ewangelisty.
Marek towarzyszył w podróży misyjnej św. Pawłowi, później pomagał św. Piotrowi.
Wraz z Barnabą głosił Ewangelię na Cyprze.
Ewangelią napisał dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa.
Był pierwszym biskupem w Aleksandrii.
Za cesarza Trajana w czasie pogańskich uroczystości, tłum porwał biskupa Marka, który odprawiał Eucharystię.
Wleczono go na powrozie ulicami wiecznego miasta.
W nocy miał mu się ukazać Jezus umacniając go.
Został umęczony około 68 roku.
Jest też świętym Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, prawosławnego i ormiańskiego.
Starajmy się, by słowa patrona dnia dzisiejszego docierały do naszych serc i umysłów.
Abyśmy nimi żyli i dzielili się słowem Bożym z najbliższymi.

środa, 20 kwietnia 2016

Jezus zachęca nas do pokory i służenia bliźnim. (J 13, 16-20)


Kościół pw. Sw. Jacka w Płoskiem.


Św. Paweł za wzór do naśladowania stawia nam św. Jana Chrzciciela.
On prowadził ludzi do Chrystusa, a sam usunął się na drugi plan.
Miłość i postawa służebna jest pomnażaniem chwały Bożej.
Panie, umacniaj naszą wiarę, byśmy mogli powiększać Twoją chwałę.wtorek, 12 kwietnia 2016

Ptaki  ożywione na wiosnę wytrwale pracują.
Eucharystia jest podstawowym źródłem siły i sposobem wzmacniania więzi z Jezusem.
Choć dzisiejszemu człowiekowi łatwiej przekonać się do nowej diety, kredytu ...
niż przyjąć słowa: „ Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje”.
Jeśli nie będziesz żyć z Chrystusem na co dzień, nie przekonasz się, kim możesz zostać na końcu drogi życia.
poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Kwiaty w każdą pogodę są piękne.

W Eucharystii Jezus jest prawdziwym chlebem życia. (J 6, 30-35)
Dotkliwy jest brak wody i pożywienia, zwłaszcza wędrującym przez pustynie.
Jezus nawiązuje do tego wydarzenia w synagodze żydowskiej: „ Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba … Jam jest chleb życia”. /J 6, 32 – 35/
Jezus daje nam swe Ciało na pokarm.


niedziela, 10 kwietnia 2016

Pokarmem dający życie wieczne jest Słowo Boże i Ciało oraz Krew Jezusa. (J 16, 22-29)
Jezus szukającym Go po rozmnożeniu chleba powiedział: 
„ Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” /J 6, 27/
Ten posiłek otrzymujemy uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii.


Grób Pański w Parafii Św. Marka w  Rudniku.